Waterdoorlaatbare fundering maken met schroefpalen

Waterdoorlaatbare fundering maken met schroefpalen

We hoeven de klimaatverandering niet op te lossen om de waterbalans weer beter in evenwicht te brengen. Wat dacht je van funderingsmethoden die de bodem niet afsluiten voor insijpelend regenwater? Onder een woning die steunt op schroefpalen, kan het regenwater bij geen al te zware bui door stromen om rustig in de bodem te dringen. Een zoveelste hoofdstuk in het duurzame handboek van schroefpalen.

Verstoorde waterbalans

De lage stand van het grondwaterpeil is de laatste jaren al een paar keer een item in het journaal geweest. Vaak wijst men met een beschuldigende vinger in de richting van de klimaatverandering. En het klopt natuurlijk, door de opwarming van de aarde krijgen we steeds vaker te maken met lange periodes van droogte. De afgelopen zomer was daar het kurkdroge bewijs van. Maar het blijft Belgiƫ: soms regent het ook pijpenstelen. Helaas gaat veel van dat water verloren. Door de enorme verhardingsgraad zo typisch voor met name Vlaanderen kan het water niet doordringen in de bodem. In de plaats daarvan stroomt het rechtstreeks de riolering in of wordt het afgevoerd via beken en rivieren. Zo raken de waterreserves niet aangevuld en misschien nog erger: het gevaar op overstromingen neemt sterk toe, met alle ellende die daarbij hoort.

Verhardingsgraad van 15%

Hoe groot is het probleem? Laten we de cijfers van het Agentschap Digitaal Vlaanderen er even bij nemen. Daaruit blijkt dat meer dan 15% van de beschikbare oppervlakte in Vlaanderen bedekt is met verharding door vooral de aanleg van wegen en parkeerterreinen en de bouw van woningen. Jammer genoeg stijgt dat percentage nog elk jaar met ongeveer 0,5 procespunt. Dat maakt dat liefst 122 van de 300 gemeenten in het Vlaamse Gewest al boven het gemiddelde van 15% zitten. Het Brusselse en de Antwerpse rand spannen de kroon, maar ook in de omgeving van Gent tiert de asfaltjungle welig. Triestige cijfers die kunnen leiden tot zware problemen.

Schroefpalen dragen bij tot waterdoorlaatbare oplossing

In het kader van duurzaam bouwen wezen we in eerdere blogs al op het feit dat je schroefpalen perfect opnieuw kan gebruiken en dat ze de natuur ongemoeid laten. Zelfs in die mate dat ze worden gebruikt in kwetsbare gebieden. Nu blijken ze ook hun steentje bij te dragen in de strijd tegen verharding. Als de regen met bakken uit de hemel valt, stroomt het water van de daken in de regenwaterputten, riolen en rivieren. Dat kunnen schroefpalen ook niet verhelpen. Maar bij milde regenval krijg je een heel ander verhaal: het water krijgt dan wel de tijd om onder de woning te stromen die wordt gefundeerd door schroefpalen. Vervolgens kan het water in de bodem dringen en het grondwaterpeil aanvullen. In die zin laten schroefpalen de waterdoorlaatbaarheid van de bodem intact. Dat is bij betonnen funderingen helemaal niet het geval. Die oppervlakte is voor het water ondoordringbaar terrein geworden zolang het gebouw er blijft staan.

Een alternatief voor verharding

Wegen en parkings steunen uiteraard niet op schroefpalen. Maar als we onze woningen, thuiskantoren of terrasoverkappingen al eens zouden funderen met schroefpalen, zou ten minste dat deeltje van de verhardingsproblematiek opgelost kunnen worden. Zo maken schroefpalen hun reputatie als milieuvriendelijke funderingsmethode eens te meer waar.

Laat ons samen kijken of je project in aanmerking komt voor een fundering op schroefpalen.