Hoe schroefpalen ook in een bijzondere ondergrond floreren

Hoe schroefpalen ook in een bijzondere ondergrond floreren

Elke schroefpaal heeft zijn eigen kenmerkende mechanische eigenschappen: gebruikmakend van een hydraulische pers kan je perfect nagaan bij welke krachten de schroefpaal zal vervormen, knikken en buigen. Maar de waarde waarbij de schroefpaal faalt, staat niet gelijk aan het draagvermogen. Net zoals elke andere funderingsmethode ontleent een schroefpaal zijn werkelijke draagvermogen aan de grond. Hoe we zelf in de meest bijzondere ondergrond aan het werk gaan kan je hier lezen.

Schroefpalen onder water

Draagvermogen van een schroefpaal

Elke paal heeft een theoretisch draagvermogen dat een-op-een gelinkt is aan zijn ontwerp en de daaruit vloeiende mechanische eigenschappen. Toch is het de bodemsamenstelling die bepaalt hoeveel nuttig draagvermogen de schroefpaal daadwerkelijk zal hebben. Vandaar het grote belang van een sondeerverslag.

Bijzondere ondergronden

Elk type ondergrond kenmerkt zich door zijn karakteristieke eigenschappen, en sommige zijn uitdagender dan andere;

Kleigrond

Typisch bij kleigrond zijn de poriën, die zich vullen met lucht en water. Even technisch: wanneer het watergehalte hoger ligt dan de plasticiteitsgrens, is de klei verzadigd en bevatten de poriën, geen lucht meer, enkel water. Als er te veel water is, zal de klei gaan zwellen, wat kan zorgen voor differentiële zettingen, met zware schade aan de constructie als gevolg. Maar, een schroefpaal wordt in de regel niet tot onder het grondwaterpeil geschroefd, dus ervaren we er weinig last van. Om je een idee te geven: van in Noord-Frankrijk tot in Roeselare staat alles op kleigrond.

Zand

Zand is om te beginnen al geen homogene categorie: er is losgepakt zand, matig gepakt en (extreem) goed gepakt zand. Uiteraard hangt het draagvermogen daarmee samen. Maar los daarvan bestaat bij zand het risico op inklinking van de ondergrond als reactie op insijpelend water. Zoals bij elke fundering zal ook een schroefpaal dan samen met de grond die hem draagt, zakken.

Moerasgrond

Moerasgrond geeft de schacht weinig steun. Dat betekent dat al snel het gevaar van knik om de hoek komt kijken, vooral als er gewerkt wordt met een langer type van schroefpaal.

Water

Van nature kan constructiestaal wel wat hebben, maar door ze te galvaniseren beschermen we de schroefpalen nog iets bestand tegen de tand der corrosie. Naast roest en de zijdelingse krachten van het wassende water bij hevig weer, heb je per definitie te maken met grotere paallengtes. En dat brengt ons weer bij het fenomeen van knik. We laten ons hier dan steevast adviseren door een stabiliteitsingenieur.

Een schroefpaal krijgt dus z’n nuttige draagvermogen van de ondergrond waarin hij wordt geschroefd. Het is dan ook belangrijk om die ondergrond door en door te kennen wat kan aan de hand van een sondeerverslag. Schroefpalen kunnen dus wel in véél verschillende ondergronden geplaatst worden, met het nodige advies!

Een project in een bijzondere ondergrond, zoals zand, klei of water? Onze schroefpalen kunnen het aan!