Hoe schroefpalen helpen bij trek- en horizontale krachten

Hoe schroefpalen helpen bij trek- en horizontale krachten

In een vorige blog spraken we over het nuttige draagvermogen van schroefpalen. Misschien vroeg je je dan af of de trek- en horizontale krachten daarin zijn meegenomen. Helemaal terecht, want bij hevige windvlagen moeten zonnepanelen en carports natuurlijk wel op hun plaats blijven staan.


Geen probleem voor schroefpalen

De vele verankeringstoepassingen in de Verenigde Staten tonen alleszins al aan dat schroefpalen grote trekkrachten het hoofd kunnen bieden. De vraag is vooral: hoeveel? Net zoals er een mathematische correlatie bestaat tussen het koppel en het draagvermogen, is dat ook bij de weerstand tegen trekkrachten het geval.

Verband tussen draagvermogen en trekvermogen

De praktijk heeft uitgewezen dat het trekvermogen ongeveer de helft bedraagt van het berekende draagvermogen. Dat verband is zelfs zo eenduidig dat sommigen gemakshalve een trekproef uitvoeren om het draagvermogen te testen. Bij Soiltek staan we daar kritisch en wat terughoudend tegenover, omdat die test niets zegt over het gevaar op doorponsing als je je toevallig op de grens van de goede laag bevindt. Hoewel ze wat meer om het lijf hebben, geven wij daarom de voorkeur aan reële belastingtesten.

Horizontale krachten

Horizontale krachten schrijven een iets complexer verhaal, aangezien er van enige wisselwerking met het draagvermogen geen sprake is. Met de bodemsamenstelling als vertrekpunt is het voor het overige vooral een kwestie van lokaal te testen. Wijzen die op een probleem, dan moet er een oplossing gevonden worden in de constructie zelf via kruisverbanden. Zij zetten de horizontale krachten grotendeels om in verticale.

Op een helling, bijvoorbeeld, waar met schroefpalen een horizontaal bouwvlak werd gecreëerd heeft de wind vrijer spel. Dat wil zeggen, er komen meer horizontaalkrachten dan gewoonlijk op het bouwwerk en van daaruit ook op de schroefpalen. Behalve het aanbrengen van windverbanden tussen de schroefpalen, kan dat betekenen dat er geopteerd wordt voor schroefpalen met grotere diameters. Soms zullen we de paalkoppen zelfs helemaal tegen de grond draaien. Hierop kan dan een op maat gemaakte draagtafel gebouwd worden die rust op de schroefpalen en die zo gebouwd is dat de horizontale krachten worden opgevangen.

Zowel trek- als horizontale krachten vormen dus geen probleem bij schroefpalen. Je bouwproject op schroefpalen vliegt dus niet zomaar weg.

Zit je in met de trek- en horizontale krachten bij jouw bouwproject? We helpen je graag verder!