De grootste voordelen van schroefpalen

De grootste voordelen van schroefpalen

De definitie van schroefpalen luidt als volgt: gefabriceerde stalen funderingen die bestaan uit één of meerdere helixvormige schroefbladen bevestigd aan een centrale schacht die ofwel manueel ofwel met behulp van elektrische of hydraulische apparatuur in de grond wordt geschroefd om bouwtoepassingen te funderen. Nu de basis er is, overlopen we even de belangrijkste voordelen van schroefpalen.

Woning op schroefpalen

Duurzaamheid en circulariteit

Geprikkeld door strengere milieuregels ligt de focus vandaag op een verbeterde efficiëntie, bij sterk gereduceerde koolstofemissies. Ook het recycleren van materialen kleeft aan die verhoogde aandacht voor het milieu. Want door materialen keer op keer opnieuw te gebruiken slaagt de bouwsector erin zijn ecologische afdruk te verkleinen.

Dat werd trouwens hoog tijd, want de bouwsector mag zichzelf 38% van de globale CO2-emissie aanrekenen. Het leeuwendeel daarvan komt op conto van het materiaalgebruik. De cijfers van beton spreken in dat verband boekdelen. Deze cijfers verklaren waarom men de laatste jaren op zoek gaat naar meer ecologische alternatieven voor traditionele bouwtechnieken. Schroefpalen zijn hiervan een logisch gevolg.

Er zitten heel veel duurzame kantjes aan schroefpalen, in de breedste zin van het woord. Laten we beginnen met de CO2-emissies. Het valt niet te ontkennen dat ook de productie van constructiestaal, waaruit schroefpalen worden gemaakt, bijdraagt aan het klimaatprobleem. Maar in veel mindere mate dan beton. Het staal van schroefpalen gaat ook erg lang mee. Dat bewijzen de overlevende vuurtorens uit de 19e eeuw. Sindsdien is de kwaliteit van constructiestaal nog sterk verbeterd, waardoor schroefpalen er inzake levensduur alleen maar op vooruit zijn gegaan.

Weinig impact op de omgeving

Schroefpalen zijn nog op een andere manier milieuvriendelijk: ze impacteren de directe omgeving minimaal. Als je erop let, zal je zien dat vlonderpaden of wandelbruggen neergepoot in kwetsbare natuurgebieden, vrijwel altijd op schroefpalen steunen. Precies om die reden; haal je de constructie weg samen met de schroefpalen, dan vind je er geen spoor meer van terug. Behalve wat opgeperste aarde onmiddellijk rond de plek waar de palen de grond ingaan, laten ze de bodem voor de rest volledig ongemoeid. Zelfs de apparatuur om de schroefpalen mee te installeren is meestal te licht om rijsporen achter laten. En anders gebruiken we rijplaten.

Wanneer we zeggen dat de bodem ongemoeid blijft, dan heeft dat ook betrekking op de waterdoorlaatbaarheid van de bodem. Schroefpalen kunnen hier deels bij helpen. Indien het water de tijd krijgt om onder de woning door te stromen, dan ligt er bij woningen met een fundering op schroefpalen uiteraard geen betonnen plaat in de weg van het water. Dat kan gewoon op geheel natuurlijke wijze in de bodem dringen en het grondwaterpeil aanvullen.

Praktisch te installeren

In vergelijking met andere funderingsmethoden vereist de installatie van schroefpalen, die zelf ook weinig wegen, relatief licht materiaal. Op logistiek vlak spaart dat een hoop kosten uit. Indien de toepassing om geen bijster hoog draagvermogen van de palen vraagt, kan je ze elektrisch in de grond schroeven met machines die niet veel meer wegen dan 40 kg.

Wat het werken met schroefpalen helemaal prettig maakt, is dat het bouwproces onmiddellijk van start kan gaan zodra de schroefpalen zijn geplaatst.

Schroefpalen hebben dus zowel installatietechnische, praktische als ecologische voordelen. Een dergelijke lijst aan voordelen resulteert ook in een brede waaier aan toepassingen.

Heb je na het lezen van de voordelen zin om aan de slag te gaan? Soiltek staat je bij in jouw volgende bouwproject!