Nooddorp in Oostakker - Schroefpalen

Nooddorp in Oostakker

Net zoals in talloze andere Vlaamse dorpen en steden hebben vele Gentse gezinnen hun warm hart getoond. Ze gaven gehoor aan de oproep van de overheid om Oekraïense vluchtelingen bij hen thuis op te vangen. Wat begon als positiviteit heeft plaats gemaakt voor realisme. De stad beseft samen met de Vlaamse overheid dat ze die gezinnen moeten ontlasten. In Oostakker heeft men beslist om een tijdelijk nooddorp te plaatsen. Een kolfje naar de hand van schroefpalen! Om dit projecten te verwezenlijken werken we in twee fases.

Nooddorp in Oostakker

Fase 1

De eerste fase was meteen uitdagend. Niet zozeer vanuit technische oogpunt, maar vanwege het strakke tijdschema. De klok tikte genadeloos verder want in minder dan 1 week moesten de eerste 50 modulaire woningen al worden opgeleverd. Dat is goed voor de plaatsing van 450 schroefpalen. Dankzij de inzet van krachtige, sneldraaiende hydraulische machines werden alle deadlines mooi gehaald.

De berekening van het draagvermogen werd een beetje bemoeilijkt door de graafwerken die moesten gebeuren voor de plaatsing van nutsvoorzieningen, septische putten en riolering. Bij graafwerken in de nabijheid van een schroefpaal treedt er “ontspanning” op van de ondergrond, waardoor de schroefpaal zijn draagvermogen verliest. Sleuven of putten dieper dan één derde van de lengte van de schroefpaal zullen onvermijdelijk leiden tot verzakking. Met het oog op voldoende stabiliteit werd gekozen voor verlengbare exemplaren die we tot een diepte van 3,5 meter in de grond hebben geschroefd.

Fase 2

Volgt in het najaar

Wil je nog meer weten over het gebruik van schroefpalen?