Modelwoning KU Leuven - Schroefpalen

Modelwoning KU Leuven

CBCI, Circular Biobased Construction Industry, is een nieuw Europees gesubsidieerd project. Het onderzoekt hoe de bouw als sector efficiënter en op een meer duurzame manier kan omspringen met grondstoffen. Het doel? Een significante reductie van de CO2-emissies.

Modelwoning van KU Leuven

Het CBCI focust zowel op de bouwfase zelf, als op de volledige levenscyclus van het gebouw. De bouwsector heeft een grote verantwoordelijkheid in CO2-emissies, en met projecten zoals deze hoopt men daar iets aan te doen.

De technologiecampus van de KU Leuven in Gent was een van de deelnemende instituten. In januari vorig jaar heeft men daar een rijwoning gebouwd die bestaat uit grote modules die naast en op elkaar gestapeld kunnen worden (een beetje zoals legoblokjes). Met deze bouwwijze valt veel tijd te winnen. En op het einde van de cyclus kunnen de modules gemakkelijk weer worden gedemonteerd en hergebruikt.

Bovendien werd voor het volledige project, conform de circulaire doelstellingen, gebruik gemaakt van herbruikbare materialen.

Een logische schroefpaalfundering

Een blinde kan zien dat schroefpalen moeiteloos in dat verhaal in te passen zijn. Het project bewijst dat ze door onderzoekers als een belangrijk deel worden gezien van de oplossing. Logisch dus dat de technologiecampus van de KU Leuven bij Soiltek aanklopte voor de fundering.

De ondergrond gooide wel heel wat puin in het eten. De sonderingen hadden een dikke laag puin in de ondergrond gemist. De Technologiecampus is gelegen aan de vroegere “Wondelgemse meersen”, een moerassig gebied tussen Evergem en Gent. Na de drooglegging en verkaveling van het meersengebied werd de katoenfabriek La Louisiane gebouwd dat uiteindelijk de deuren moest sluiten als gevolg van de textielcrisis.

Schroefpalen in een moeilijke ondergrond

Van een groot deel van de oude textielfabriek dat werd afgebroken, werd het puin op diverse plaatsen in de ondergrond begraven. Met 12 stuks 7 meter lange (verlengbare) schroefpalen werd een weg gemaald op zoek naar stabiele grondlagen. Rond de palen ontstonden kraters in het puin met diameters van meer dan 1 meter en meer dan 1 meter diep. Deze ontstonden door de verdichting van het kapotgemalen puin en oude metselwerk dat nu compacter werd. Dankzij een minigraver voorzien van een krachtige hydraulische rotator kon ook deze opdracht vlekkeloos voltooid worden.

De uiteindelijke modulaire woning van het CBCI
Het ecologische karakter van schroefpalen sluit perfect aan bij modulaire bouw. Nog meer weten over schroefpalen?