Waarom circulair bouwen al begint bij je fundament | Schroefpalen

Waarom circulair bouwen al begint bij je fundament

Circulair funderen is dé funderingsmanier van deze tijd. De ontwikkeling van circulaire bouwmaterialen heeft zich de afgelopen jaren in snel tempo ontwikkeld. Waar in het begin voornamelijk de aandacht gericht was op zichtbare bouwonderdelen, kun je tegenwoordig ook kiezen voor een volledig duurzame en recyclebare fundering. Het principe is gebaseerd op holle stalen palen, voorzien van een schroefkop die mechanisch de grond ingedraaid worden. De lengte van de palen en het aantal wordt berekend naar de afmetingen en het gewicht van het te plaatsen gebouw, in combinatie met de plaatselijke bodemgesteldheid.

Wat is circulair bouwen?

Het principe van een circulaire economie ligt erin dat door hergebruik, producten, onderdelen en grondstoffen, zo min mogelijk in waarde achteruit gaan. Als we dit projecteren op de bouwwereld betekent dit dat er gewerkt wordt met bouwmaterialen die of volledig te recyclen, of in dezelfde hoedanigheid opnieuw te gebruiken zijn. Hierdoor wordt niet alleen de reststroom beperkt, in veel gevallen leidt circulair bouwen er zelfs toe dat er sneller en goedkoper gebouwd kan worden.

Wat heeft dit te maken met de schroefpaal?

Wanneer we kijken naar de aanleg van traditionele funderingen, nemen deze een behoorlijk aandeel van de totale bouwtijd en -kosten voor hun rekening. Met een fundering van schroefpalen voldoe je aan alle voorwaarden van circulaire bouw. Goed beschouwd, is de schroefpaalfundering een doeltreffend alternatief voor de lichtere betonfundering. Je hebt niet te maken met een droogtijd van het beton en bent bovendien voordeliger uit. Zodra de schroefpalen waterpas in de grond staan, kan de constructie er meteen op gemonteerd worden.

Geen schade aan omgeving

Het aanleggen van een circulaire fundering brengt geen schade toe aan de bodem en de omgeving. Er hoeft niets afgegraven te worden en dus ook geen grond afgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van holle stalen palen, de zogenaamde schroefpalen. Deze beschikken over een spiraalvormige kop die net als een schroef, de grond ingedraaid wordt. Door de zijwaartse krachten die hierdoor ontstaan op de bodem, ook wel grondverdringing genoemd, komt de funderingspaal zo vast als een huis te staan. Funderingspalen kunnen in elke gewenste bodem worden ingebracht. Van zand tot klei en van asfalt tot in plassen, beken en drassige bodems aan toe. Funderingspalen zijn behandeld tegen de inwerking van vocht. Ze hoeven ook niet volledig ingegraven te worden. Indien de constructie dit vereist, kunnen ze ook boven de grond uit blijven steken. Daardoor zijn ze eveneens geschikt als basis voor verhoogde veranda’s en strandhuisjes.

Circulair staal

Mocht na verloop van tijd, de bouwconstructie verplaatst of gesloopt moeten worden, kunnen de palen eenvoudig weer uit de grond gedraaid worden. De schade die aan de bodem is toegebracht blijft op de manier minimaal. Omdat de stalen gegalvaniseerde palen niet onderhevig zijn aan corrosie, kunnen ze meteen ergens anders weer opnieuw gebruikt worden. Voor de productie van stalen fundatiepalen wordt sowieso gebruik gemaakt van eerder gebruikt Europees staal. Elke nieuwe paal bestaat voor 75% uit gerecycled staal. De levensduur die op schroefpalen gegeven wordt is 80-100 jaar.

De schroeffundering

Een stevige bouwconstructie valt of staat met een goed fundament. Als de basis van het gebouw niet in orde is, zijn scheuren of erger, een totale verzakking het gevolg. Een goede traditionele fundering aanleggen van beton is kostbaar en tijdrovend. Zeker als het om de bouw gaat van een speeltoestel, Tiny house, lage woning, zonnepanelen of een tijdelijke bouwconstructie. Grondverdringende funderingspalen hebben een dikte van 14 cm. Lengtes beginnen met 70 cm, de zogenaamde babypaaltjes en lopen op tot 210 cm. Voor extra diepte kunnen de palen aan elkaar worden gekoppeld. Wanneer je erover denkt zelf een speeltoestel te plaatsen bijvoorbeeld, hoef je dat in principe niet uit te besteden. De babypalen zijn namelijk met de hand, heel goed zelf in te draaien.

Het plaatsen van een schroeffundament

De babypaaltjes die je voor een houten terras of een fietsenhok gebruikt, kun je, zoals gezegd heel goed zelf de grond indraaien. Voor de langere palen is dat echter geen optie. Handmatig krijg je ze namelijk nooit helemaal recht de bodem in. Het gevolg is dat de schroefpaal niet vast komt te staan in de grond. Soiltek beschikt over een apparaat dat de palen trillingvrij de bodem in draait. Het is maar een kleine machine die door een enkele werkkracht bediend wordt en door elke tuindeur kan. Doordat je met deze machine overal kan komen, is deze manier van funderen een uitkomst voor moeilijk bereikbare plaatsen. Denk hierbij aan een binnenstedelijke situatie of een tuin met veel vaste begroeiing.

Soiltek is dé specialist op het gebied van schroefpalen en circulair bouwen. De dienstverlening is zowel voor particulieren als ondernemers.

Ben je op zoek naar een snel te leggen lichtgewicht fundering die je ooit nog eens ergens anders kan gebruiken, of verkopen én die bovendien goedkoper is dan een gestorte fundering? Neem dan meteen contact op en vraag naar de mogelijkheden.