Hoe schroefpalen getest worden

Hoe schroefpalen getest worden

Belangrijk bij het plaatsen van schroefpalen is dat we kunnen controleren of het gevraagde draagvermogen in werkelijkheid wordt gehaald. Je hebt enerzijds de theorie, een trekproef of een reële belastingsproef.

Reële stabiliteitstest bij schroefpalen

Gemeten koppel of trekproef

Het gemeten koppel geeft een duidelijke indicatie van het draagvermogen. Je kan daar echter niet blind op vertrouwen. Het koppel houdt geen rekening met een eventuele terugval net onder de voet als gevolg van een inferieure laag.

Reële belastingsproef

Wil je helemaal zeker zijn, dan voer je ter plekke een reële belastingsproef uit (zoals beschreven in Eurocode 7). Bij zo’n belastingsproef ga je uit van een 3 (soms 5) schroefpalen op een rijtje, met daarop een constructie gemonteerd. De buitenste schroefpalen doen dienst als trekpalen, de middelste is de testpaal. Daarop gaan we door middel van een hydraulische vijzel en pomp stelselmatig de druk opvoeren.

Om een belastingsproef uit te voeren, heb je minstens 3 schroefpalen nodig, 1 HEB240 met 3,5m lengte, een roterende laser en drie laserverklikkers met mm-aanduiding, een hydraulische vijzel en handpomp met manometer. Dan bereid je een tabel voor waarin je alle meetresultaten kan noteren.

Stappenplan voor een belastingsproef

1. Je schroeft de testpaal naar de geplande diepte en plaatst er een paalkop op.

2. De trekpalen schroef je naar een positief hoogteverschil met de testpaal.

3. De hydraulische vijzel plaats je op de testpaal en de druk tegen de onderzijde van de HEB240 voer je op naar de eerste ‘trap’ in de tabel.

4. Volg op wat er gebeurt na 2 minuten. Komt een van de trekpalen omhoog? Gaat de testpaal naar beneden? Indien ja, noteer je dat in de tabel.

5. We houden dezelfde druk aan voor 3 minuten en noteren opnieuw wat er gebeurt

6. We ontspannen de hydraulische druk gedurende 5 minuten

7. We gaan stap voor stap door tot de testpaal definitief zakt

Eens je deze belastingsproef hebt uitgevoerd, ben je er zeker van dat het draagvermogen in werkelijkheid wordt gehaald.

Een volgend bouwproject? Schroefpalen zijn de ideale basis. Soiltek helpt je graag verder!